تکمیل فرم وبارگذاری اطلاعات

درخواست نمایندگی انحصاری باشگاه پرواز آزاد ایران

  • موارد زیر در درخواست اشاره گردد. 1-نام ونام خانوادگی2-کد ملی 3- استان وشهر محل نمایندگی 4- مدت سوابق آموزشی ومدیریتی5-امضا** (مراکز حقوقی در سربرگ به همراه مهر وامضا)
  • سوابق وفعالیت آموزشی و پژوهشی
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

***متن قرارداد نمایندگی انحصاری باشگاه پرواز آزاد ایران-خلاقیت برتر