کارگروه آموزشی مرکز نوآوری دانش آموزی جمپا

 
رباتیک
کدنویسی
نجوم
هوافضا
زیست فناوری
دریایی

————رباتیک ——————–کدنویسی——————–آسمان نما————- هوانوردی وهوافضا————–زیست فناوری —————-زیردریایی

 
اختراعات
چرتکه
خلاقیت
سلول بنیادی
نانو
کشاورزی

مشاوره و ثبت اختراع ————چرتکه—————خلاقیت و استعدادیابی———— سلول بنیادی—————-نـــانـــو —————-کشاورزی