کمیکار

آموزش ساخت ماشینهای شیمیایی(کمیکار)

به گزارش شعبه زرین شهر مرکز توسعه فناوریهای پیشرفته خلاقیت برتر در تابستان امسال در این شعبه دوره های متفاوتی برگزار گردید که یکی از جذاب ترین ایندوره های ساخت ماشین شیمیایی (کمیکار ) با محصول روبوتو تولیدی خلاقیت برتر بود که توانست در بین دانش آموزان علاقه مندان بسیار زیادی به خودش جدب نماید . مهندس علیفرد سرپرست خلاقیت برتر در زرینشهر  افزود :در تابستان امسال دوره های الکترونیک ،رباتیک ،نجوم،ساخت هواپیمای مدل با همکاری و به صورت مشترک با پزوهشسرای ابوریحان زرین شهر و زیر نظر آموزش و پرورش در حال برگزاری میباشد.

65                                                    0566666