دانش آموزی

آموزش ساخت هواپیما در پژوهشسرا ها

به گزارش روابط عمومی نمایندگی باشگاه پرواز ازاد ایران با همکاری پژوهشسرا های سراسر کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی هواپیمای کشی ویژه دانش آموزان در مدارس نموده است .استقبال دانش آموزان از این رشته باعث گسترش وایجاد ترویج این علم در بین دانش آموزان وخانواده های آن ها شده است .همچنین خلاقیت برتر آمادگی خود را جهت پذیرش هنرآموز در سراسر کشور اعلام میدارد.

دوره ساخت هواپیمای کشی خلاق

photo_2017-01-27_19-50-08

دوره ساخت هواپیمای مدل سیمرغ

photo_2017-01-27_19-49-31