افتتاح مرکز نوآوری

شعبات مرکزنوآوری کودک ونوجوانان

به گزارش روابط عمومی مرکزنوآوری و شتابدهی جمپا در نظر دارد با توجه به ایجاد کنسرسیوم در کارگروه های تخصصی در حوزه فناوری اقدام به راه اندازی شعبات در سراسر شهر های کشور نماید .علاقه مندان میتوانند نسبت به دریافت شرایط و همچنین تکمیل فرم زیر اقدام نمایند .