حضور برنامه میدون

حضور جمپا در برنامه میدون

به گزارش روابط عممی مرکز نوآوری و شتابدهی جمپا  حضور کارگروه هوافضا باشگاه پرواز آزاد ایران در برنامه کسب وکار شبکه سوم سیما برنامه میدون در بهمن ماه ۱۳۹۹ با تیم دانش آموزان در جهت ترویج وگسترش علوم هوانوردی در بین کودکان و دانش آموزان وهمچنین اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه در کمیته مربوطه از اهداف مهم حضور تیم هوافضای جمپا در برنامه بود .جهت دانلود فیلم برنامه به سایت تلبیون شبکه سوم و یا ادرس www.jampa.ir  مراجعه نمایید .