کسب وکار

آموزش کسب و کار کودکان

برگزاری دومین جلسه از دوره دوم و سوم آکادمی کسب و کار آفتاب خلاقیت برتر
به گزارش روابط عمومی خلاقیت برتر دومین جلسه از اولین دوره آموزش اقتصاد در مرکز آکادمی کسب و کار آفتاب خلاقیت برتر، در جهت ادامه بحث اقتصاد برگزار گردید.
آشنایی با مراحل نقشه مذاکره،
آموزش مهارتهای برقراری ارتباط موثر با مشتریان و نحوه جذب مشتری، ایده پردازی، و استفاده صحیح از زبان بدن body) language ) در زمان ایجاد ارتباط،
از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین در این جلسه، شرکت کنندگان در قسمت عملی دوره، (پروژه دست بند سازی شامل: ساخت، جذب مشتری و فروش دستبندهای مهره ای) شرکت کرده و سرمایه گذاری نمودند.
امید منوچهریان مدیر آکادمی بیان کرد: شرکت کنندگان در این دوره پس از طی مرحله دوم و با کسب امتیاز در  پروژه عملی و بررسی فعالیتها، وارد مرحله سوم از پروژه خواهند شد.
منوچهریان افزود: شرکت کنندگان با کسب امتیاز و با افزایش امتیازات خود بصورت رایگان وارد مراحل بعدی پروژه اقتصاد خواهند شد.

آکادمی کسب وکار خلاقیت برتر

آکادمی کسب وکار خلاقیت برتر0126