به گزارش روابط عمومی خلاقیت برتر در راستای برنامه های راهبردی کارگروه برنامه نویسی و کامپیوتر مرکزنوآوری دانش آموزی خلاقیت برتر اقدام به برگزاری وبینار تخصصی آموزش برنامه نویسی ویژه گروه سنی ۷ تا ۹ سال نموده است .هدف از این دوره آموزش آشنایی کودکان با ساختار های حل مسئله و الگروتیم های برنامه نویسی در برنامه های اسکرچ و… میباشد .دپارتمان آموزش این کارگاه های آموزشی به صورت گام به گام به شرح زیر میباشد .

*کارگاه های آموزشی به صورت ماهانه و هر هفته ۲ جلسه /۶۰ دقیقه ای برگزار میگردد .