• به دانش آموز یک کاغذ همراه با مداد، مدادرنگی یا ماژیک بدهید. از آنها بخواهید یک خانه ساده با کشیدن یک مربع و مثلث در بالای آن برای سقف طراحی کنند. بعد از کشیدن خانه زمانی حدود ۵ دقیقه را در نظر بگیرید. در این ۵ دقیقه از دانش آموز بخواهید که هر قدر که می توانند جزئیات بیشتری به این تصویر اضافه کنند. بعد از پایان ۵ دقیقه، تصاویر را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها صحبت کنید. از فرزند خود بخواهید تا جایی که می تواند جزئیات بیشتری به این تصویر اضافه کند. هدف این تمرین ساده این است که تا جایی که ممکن است این تصویر بسط داده شود.

• در کنار کامپیوتر بنشینید. از دانش آموزان یا فرزندتان بخواهید که در یک صندلی کنار شما بنشینند. یک جمله ساده را مانند: «پسر در خیابان راه رفت» در کامپیوتر تایپ کنید. حالا به همراه بچه ها سوالات و پاسخ هایی در مورد این جمله ایجاد کنید تا داستانی ساخته شود. سوالات می تواند شامل اینکه: چرا پسر در خیابان قدم زد؟این پسر تنها بود یا شخص دیگری کنارش بود؟ این پسر در اطرافش چه چیزهایی را دید؟ چه احساسی داشت؟ چه چیزی پوشیده بود؟و… سعی کنید دانش آموزان سوالاتی در مورد این پسر بسازند و پاسخ هایی را نیز در مورد آن بیابند. در انتها شگفت زده خواهید شد که از یک جمله ساده چه جملات جالبی ایجاد شده است.
• از فرزند یا دانش آموزتان بخواهید برای برنامه ریزی یک مهمانی به شما در مورد دعوت شدگان به مهمانی، دکوراسیون، سرگرمی هایی که میشود در این مهمانی برگزار کرد، غذا و سایر تدارکات کمک کند و ایده هایش را به شما بگوید. هر چه سعی کنید بچه ها جزئیات بیشتری در مورد مهمانی بگویند، بهتر است.