به گزارش روابط عمومی خلاقیت برتر در راستای برنامه های راهبردی مرکز نوآوری خلاقیت برتر در حوزه دانش آموزی و همچنین ترویج و گسترش علوم روز دنیا در بین مدارس و اشنایی خانواده ها با دپارتمان های آموزشی در روز چهارشنبه برنامه تلویزیونی کارآفرینان با حضر مهندس سجادراستی و مخترع جهانی از شبکه ایران کالا پخش گردید .