به گزارش روابط عمومی کارگروه هوافضا (جمپا)مرکز نوآوری دانش آموزی خلاقیت برتر ایران در راستای بررسی برنامه های آموزشی و ترویجی جمپا در سال ۱۳۹۹ با توجه به شرایط کرونا در کشور و همچنین برنامه های اجرایی باشگاه در حوزه آموزش و مسابقات ملی و جلسه شورای مربیان کشور در سال ۱۴۰۰ اقدام به برگزاری الین جلسه آنلاین مربیان به صورت ویدو کنفرانس با حضور مدیرعامل محترم باشگاه و نماینده گاه کارگروه هوافضا در روز چهارشنبه ۶ اسفند ماه ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار گردید .همچنین بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه های آموزشی و مسابقات ومحصولات تولید جمپا بررسی و منجر به راهکار های جدیدی جهت ارائه خدمات در سال جدید و همچنین مربیان نسبت به ارائه گزارش از روند فعالیت  و تفاهم نامه های منعقد شده با سازمان های شهری خود ارائه دادند .