مأموریت شتابدهنده جمپا

مأموریت اصلی این شتاب‌دهنده در گام اول “کمک به تیم‌های استارتاپ علاقه‌مند، توانمند و پیشرو برای ایجاد کسب‌و‌کارهای مرتبط دانش‌آموزی با اولویت توسعه زیست‌بوم کارآفرینی بامهارت سنجی و کمک به رشد و توسعه آن‌ها به‌واسطه آموزش ، مشاوره و استعدادیابی از طریق رفع نیازهای آموزشی، حمایتی و سرمایه‌ای و دخیل کردن کلیه نهادهای ذی‌ربط در این امر می‌باشد. در گام دوم” ایجاد استارت آپ های دانش آموزی و حمایت از آنها به سرپرستی فارغ التحصیلان دانشگاه در جهت رسیدن به کسب و کار می باشد .

جهت دریافت خدمات شتابدهی و تکمیل فرم:

به سایتwww.jampa-accelerator.ir و یا پنل کاربری خلاقیت برتر مراجعه فرمایید .