در راستای برنامه های راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی دانش آموزی خلاقیت برتر در جهت کشف و شکوفایی استعداد دانش آموزان اقدام به اخذ مجوز و تفاهم نامه های مشترک ملی با وزارت خانه های متولی این حوزه نموده است .

این مجوزات و تفاهم نامه ها از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ با پیگیری ها و تلاش های شبانه روزی  مهندس سجادراستی بنیانگذار و موسس خلاقیت برتر صورت پذیرفته است .