دوره ­های آموزشی کامپیوتر و برنامه ­نویسی دانش ­آموزان

 • دوره ­های مهارت محوری کامپیوتر: دوره جامع ICDL
 • دوره آموزشی ارتقا توانایی حل مسئله در کودکان به روش STEAM
 • دوره آموزشی جامع برنامه ­نویسی در محیط اسکرچ به روش STEAM
 • دوره آموزشی برنامه ­نویسی Small Basic
 • دوره آموزشی جامع برنامه ­نویسی پایتون به روش بلاکی و کدنویسی
 • دوره آموزشی جامع طراحی و پیاده­سازی وب­سایت
 • دوره آموزشی اندورید به روش STEAM
 • دوره آموزشی جامع برنامه­ نویسی جاوا
 • دوره آموزشی جامع برنامه ­نویسی C++
 • دوره آموزشی برنامه­نویسی بازی با پایتون
 • دوره آموزشی مقدماتی هوش ­مصنوعی با پایتون
 • دوره آموزشی فراگیری علم نجوم به روش STEAM با کامپیوتر

دوره ­های آموزشی حرفه­ای تربیت مربی

 • دوره­ های مهارت محوری کامپیوتر: دوره جامع ICDL
 • دوره آموزشی ارتقا توانایی حل مسئله در کودکان به روش STEAM
 • دوره آموزشی برنامه ­نویسی در محیط اسکرچ به روش STEAM
 • دوره آموزشی برنامه ­نویسی Small Basic
 • دوره آموزشی برنامه­ نویسی پایتون به روش بلاکی و کدنویسی