کارگروه هوافضا1400-03-17T02:14:31+04:30

کارگروه آموزشی هوافضا

از رویکرد های اصلی این طرح تاکید بر توسعه زیر ساخت های مورد نیاز جهت ترویج و نهادینه سازی فناوری های راهبردی و اولویت دار مالی مطرح در نقشه جامع علمی کشور و ارتقای ابزار های آموزشی و پژوهشی در بین دانش آموزان در سطح مدارس کشور، به عنوان مرجع پژوهشگران و صنعتگران آینده، به کار گیری فناوری شرکت های دانش بنیان جهت ارائه محصولات، تجهیز پژوهش سراهای دانش آموزی در جهت انتقال فناوری و ایجاد فرصت های پایدار کسب و کارمی باشد

[اخبار کارگروه]

[مقالات آموزشی]

[گالری]

نقشه و مسیریابی کارگروه

تعیین سطح
آموزش
ارزیابی
ایده پردازی
تجاری سازی
کسب وکار

مدیران کارگروه 

سجادراستی
سجادراستیمدیر تولید
کارشناسی ارشد هوافضا
سجادراستی
سجادراستیمدیر تولید
کارشناسی ارشد هوافضا
سجادراستی
سجادراستیمدیر تولید
کارشناسی ارشد هوافضا
سجادراستی
سجادراستیمدیر تولید
کارشناسی ارشد هوافضا
سجادراستی
سجادراستیمدیر تولید
کارشناسی ارشد هوافضا

عنوان

Go to Top