[جهت دریافت دپارتمان و ساختار آموزش هر کارگروه فقط کافیه دوبار کلیک کنید]

خلاقیت

رباتیک

اختراع

فضایی

روانشناسی

[در راستای کشف و شکوفایی استعداد دانش آموزان به زودی کارگروه های زیر تدوین و راه اندازی میگردد.]

شیمی

گردشگری

کشاورزی

آشپزی