تا حد ممکن تلاش کنید دوره ها را طبق روال پشت سر بگذارید. در صورتی که این امکان برای شما وجود ندارد با سرپرست مجموعه در میان بگذارید تا براساس صلاح دید نسبت به این امر تصمیم گیری شود.