در صورت رضایت‌بخش بودن عملکرد استارت‌آپ‌های حاضر در دورۀ شتابدهی در انتهای دوره تیم استارت آپ در برابر سرمایه‌گذاران شتابدهنده جمپا ، به ارائه استارت‌آپ خود خواهد پرداخت و شانس خود را برای جذب سرمایه، امتحان خواهند کرد. با بودن در شتابدهنده جمپا و شرکت کردن در جلسات شبکه سازی و آموزشی، این فرصت برای شما فراهم می‌شود تا آماده ارتباط برقرار کردن با این سرمایه گذاران باشید. شتابدهنده جمپا تیم ها را در فرآیند مذاکرات برای جذب سرمایه و عقد قراردادهای لازم همراهی خواهد کرد. در طول دوره به شما آموزش خواهیم داد که چگونه به بهترین شکل ممکن بتوانید کارهایتان را به سرمایه گذاران ارائه کنید.