همه ما توانایی های زیادی داریم که در بیشتر موارد از آن آگاه نیستیم و اگر هم باشیم احتمالاً نمی دانیم چطور به بهترین نحو ممکن از آن استفاده کنیم. افراد شاد و موفق یاد گرفته اند که توانایی خود را به کار بسته و به طور مداوم به کشف های تازه ای در مورد ابعاد مختلف این توانایی ها نائل آیند. در این طرح تلاش شده است تا دانش اموزان را با توانایی خود آشنا کند تا در آینده ای نچندان دور تجربه زتدگی شاد، موفق و سازنده ای را برای خود و دیگران به ارمغان آورند. این طرح شامل چندین مرحله است که در هر مرحله به نتایجی دست می یابیم که برای حضور در مرحله بعد لازم است.