اگر هنوز شرایط لازم برای ورود به دوره شتابدهی را ندارید مثلا هنوز فقط یک ایده دارید و تیم تان کامل نیست یا اصلا تیم ندارید و کار اجرایی را شروع نکرده اید، دوره پیش شتاب دهی به شما کمک می کند تا خیالتان به اندازه زیادی راحت شود که کارخود را از کجا شروع کنید و صرف انرژی و وقت و ادامه دادن آن کار درستی است. این دوره کوتاه پر است از آموزش های لازم برای شروع یک استارتاپ. در دوره پیش شتابدهی شرکت کنید تا در مدت کوتاهی شرایط لازم برای شتابدهی و سرمایه گذاری دست پیدا کنید.