رویداد ملی جمپا یک رویداد آموزشی-تجربی در سراسر کشوراست و نواندیشانی که موفق به گذراندن دوره پیش شتابدهی و شتابدهی شده اند در آن حضور پیدا می کنند. در این روز ایده هایشان را مطرح می کنند، گروه تشکیل داده و به اجرای ایده های خود می پردازند. در این برنامه، شرکت کنندگان در یک فضای مشترک قرار گرفته و با کمک مربیان (منتورهای) خبره و متخصص، ایده های خود را پیاده سازی کرده و آن را به سرمایه گذاران ارائه می دهند. پس از داوری، تیم‏ های برگزیده معرفی شده و مورد حمایت قرار می‏گیرند تا طرح خود را به مرحله اجرایی برسانند. باید توجه داشت که ارزش واقعی این رویداد، کمیت ایده های شکل گرفته نیست بلکه یادگیری از طریق عمل خلاقه، ایجاد روابط عمیق تر کاری، پرورش ایده ها و آزمایش در محیطی بدون ریسک و همینطور برای بسیاری، برداشتن اولین گام در مسیر کارآفرینی است.