ساختن یک استارتاپ موفق زمان نمی شناسد ، هر وقت که احساس کردید پیش نیازهای لازم برای ورود به دوره شتابدهی را دارید فرم پذیرش را ثبت کنید. نتیجه بررسی هایمان را به سرعت به شما اعلام خواهیم کرد.