فرزندان سرچشمه های استعداد، منبع های بکر ایده پردازی و آزمایش هستند و قابلیت این را دارند که بعد از یک دوره ی آموزشی برنامه ریزی شده، ایده های جامع و کاملی مطرح کرده و یا به توسعه  ایده های خود بپردازند. گذراندن دوره های درنظر گرفته شده در پیش شتابدهی برای پیاده سازی یک ایده موجب بررسی آن ایده شده  و همچنین تیم ها، برترین ها را انتخاب کرده و حمایت آن را تا پیاده سازی و رسیدن به سودآوری به عهده می گیرند. هدف از شکل گیری آن ها حمایت از دانش آموزانی است که در ابتدای راه سفر کارآفرینانه‌ی خود هستند. مهم نیست چه چیزهایی به شما گفته شده چه آزمون هایی انجام داده و یا شما درباره ی فرزندتان چه عقیده ای دارید هر فرد استعدادی ویژه درون خود دارد و اگر شناسایی و هدایت شود می تواند دنیا را عوض کند. ما در این دوره ها به شما کمک می کنیم که استعدادها را بشناسید و چیزهایی که مانع شکوفایی استعدادها می شود را از بین ببرید.