شرکت دانش بنیان خلاقیت برتر با استفاده از تجارب گرانقدر شرکت های خلاق و دانش بنیان  تلاش نموده با راه اندازی مرکزشتابدهی دانش آموزی جمپا به یاری متخصصین برجسته و توانمند و با تکیه بر دانش و فناوری، بستری مناسب، یکپارچه و جامع برای شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان سراسر کشور که آینده سازان این مرز و بوم هستند با رویکرد تربیت نسل سالم و توانمند فراهم نماید.