مرکز نوآوری دانش آموزی با هدف حمایت از افراد مستعد و خلاق – با چشم‌انداز توسعه فن‌آفرینی – از طریق ایجاد بسترهای حمایتی مناسب، زمینه پرورش ایده‌های نو و کاربردی را به عنوان نخستین گام فراهم می‌آورد. مرکز نوآوری دانش آموزی خلاقیت برتر ایران با بکار گیری فناوری شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها اقدام به طراحی  وتولید محصولات با هدف تقویت روحیه اشتغال و حرفه آموزی و توسعه کارآفرینی مطابق با برنامه های درسی دانش آموزان به روش آموزش جهانی  STEM نموده است .