شتابدهنده حاصل نیاز سنجی در دوره های مرکزنوآوری است. ما همه روزه در مرکزنوآوری با ایده های بکر و نابی روبه رو بوده ایم که تعداد بسیاری از آن ها امکان پیاده سازی داشته اند ولی به علت خلاء های مختلف برای آن مانع ایجاد شده بود. طرح شتابدهنده از زمانی آغاز به کار کرد که ضمن آموزش خلاقیت و ایده پردازی و حین آن استعدادیابی دانش آموزان آن ها بر اساس استعداد، علاقه، ایده و سایر توانمندی های فردی و گروهی در کنار هم قرار گرفتند و آموزش های تخصصی تر را به سمت عینی کردن ایده ها و شکوفا کردن استعدادها و وارد دنیای عمل شدن گذراندند و به سمت ایجاد انگیزه و اشتیاق،و خودیابی سوق داده شدند. پس شتابدهنده از دل خلاقیتکده متولد شده است با این تفاوت که علاوه بر اهداف قبلی خود ردیف هایی در راستای برطرف نمودن نیازهای واقعی دانش آموزان به آن افزوده شده است و تمایل دارد طلایه دار موفقیت کودکان و نوجوان ایرانی در آینده نه چندان دور باشد. هم اکنون دوره های مرکزنوآوری با اندکی تغییرات در قلب شتابدهنده جریان دارند و میتوان آن را سکوی پرتاب فرزندان به آینده در نظر گرفت.