شتابدهنده ی جمپا اولین شتابدهنده ایرانی است که به صورت تخصصی در تمامی حوزه های دانش آموزی و صنایع وابسته و مرتبط سرمایه گذاری می کند. شتابدهنده ی جمپا تلاش می کند با ایجاد یک اکوسیستم، از بروز شکست های متداول برای استارت آپ های حوزه خدمات کودک و نوجوانان جلوگیری کند. کمک به تجاری سازی محصول یا خدمت و نزدیک کردن آنها به بازار از طریق سرمایه گذارانی که سالهاست در حوزه مربوطه فعال هستند نیز از خدمات شتابدهنده ی جمپا است. همچنین علاوه بر ایجاد بازار فروش در جهت ارائه خدمات و محصولات اقدام به راه اندازی مراکز نوآوری در سراسر شهر های کشور و حتی بین الملل نموده است .