جشنواره دانش آموزی فرهیختگان

به گزارش کارگروه هوافضا مرکزنوآوری دانش آموزی خلاقیت برتر ایران در راستای ترویج و گسترش علوم هوانوردی و هوافضا در بین دانش آموزان با توجه به شرایط کرونا در کشور  همجنین شناسایی استعداد دانش آموزان در سراسر شهر های کشور با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اقدام به برگزاری بخش هوافضا در گروه