تکنیک SCAMPER برای تفکر خلاقانه

تکنیک SCAMPER برای تفکر خلاقانه تفکر خلاق و حل مسئله بخش مهمی از روند طراحی به منظور تبدیل ایده به نوآوری و از میان برداشتن موانع در مقابل خلاقیت است. یکی از روش‌های موفق در تفکر خلاق، استفاده از تکنیک SCAMPER است. در حالی که روش‌های متفاوتی برای حل مسئله و تفکر خلاق مثل مدل تفکر هورسون،