خلاقیت برتر

دانش آموزان آینده سازان فردای ایران هستند . با توجه به پیشرفت های روزافزون علم و تکنولوژی و به روز شدن دانش ،تغییر در تکنیک های آموزشی برای هدایت و کشف و شکوفایی استعداد آنها امری بدیهی می باشد.دانش آموزان امروز پایه گذاران نوآوری های علمی و پیشرو در زمینه تکنولوژی در چندسال آینده هستند. وبر این اساس شیوه آموزش باید مرتبط با این پیشرفت ها و تکنیک های نوین باشد.

یکی از روش های یادگیری در حال حاضر دنیا روش STEM می باشد، که بر پایه آموزش بین رشته ای با مد نظر قرار دادن ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان با تلفیق و درهم آمیزی هدفمند کار و آموزش با تاکید بر عنصر مهندسی و فناوری در کنار علوم و ریاضیات می باشد و دانش آموزان را در مسیر جدید یادگیری به سمت علایقشان برای شناخت خود و آمادگی ورود به حرفه دلخواه هدایت میکند.

تیم های متخصص ما با مد نظر قراردادن این امر با روشی علمی از طریق شناسایی استعداد دانش آموزان و هدایت آنها در مسیر درست یادگیری قدم به قدم آنها را برای درک بهتر توانمندی خود یاری میدهند و کمک می نمایند دانش آموز استعداد خود را در زمینه تخصص مورد علاقه اش درک نماید و با آموزش گام به گام و سنجش های متفاوت در زمینه روانشناسی و دوره های مختلف یادگیری آنها را هدایت میکنند و در نهایت دانش آموزان را از استعدادهای کشف نشده و پراکنده تبدیل به افرادی آموزش دیده و خلاق می نمایند ، که در قالب تیم هایی قوی به فعالیت و خلق ایده میپردازند و حتی می توانند محصولاتی جدید در زمینه های متفاوت ارائه کنند و به باور مشترک برای تغییرات مثبت در دنیای علم و فناوری برسند.

ماموریت

شناسایی استعداد با تقویت مهارت های فردی و گروهی دانش آموزان از طریق آموزش به روش STEM و حمایت از ایده های جدید و تیم سازی با هدف پرورش استعدادها و در نهایت تبدیل کردنشان به کسب و کار مولد.

چشم انداز

جذب و هدایت استارت آپ های دانش آموزی در حوزه علوم و فناوری در جهت آموزش  تخصصی ،استعدادپروی و تولید محصول و  کسب بالاترین نرخ جذب و حمایت از کسب و کارهای نوپای موفق در این حوزه در۱۴۰۲

اهداف

 • کشف و شکوفایی استعداد دانش آموزان وتقویت مهارت های کار آفرینانه آنها
 • آموزش تخصصی و دانش محور با تلفیق رشته های مختلف علوم و فناوری بر اساس روش STEM
 • شکستن کلیشه آموزشی و هدایت تحصیلی بر اساس علایق و استعداد دانش آموزان
 • ارائه برنامه های آموزشی و مشاوره برای خانواده ها و دانش آموزان به منظور افزایش آگاهی و مهارت
 • توسعه محصولات و خدمات جدید بر اساس تقاضا و نیازهای بازار در حوزه دانش آموزی
 • تقویت ارتباط بین صنعت و آموزش و شبکه سازی دانش آموزان مستعد در حوزه های تخصصی با فعالیتهای استعدادیابی در بخشهای متنوع به منظورهم افزایی و همگرایی، تقویت همکاری، اشتراک دانش و اطلاعات، انجام کارهای مشترک و گروهی
 • کمک به ایجاد و پیاده سازی زیست بوم پویا، پایدار و کارآمد کارآفرینی فناور در ایران
 • آموزش و تربیت نیروی انسانی در جهت کسب مهارت های کسب وکار
 • شناسایی شرکت های همکار و تشکیل تیمهای فنی
 • کمک به نوپاهای ایرانی در جهت راه اندازی کسب وکارهای خود و ورود به بازارهای بین المللی
 • ایجاد پیوند بین صاحبان ایده، متخصصان کسب وکار، دانشگاهیان، سرمایه گذاران و علاقه مندان به ایجاد کسب وکار
 • کمک به رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان به وسیله اشتغال زایی و پیاده سازی زیست بوم کارآمد کارآفرینی با آموزش و تربیت نیروی انسانی در جهت کسب مهارتها
 • کمک به ایجاد کسب وکارهای نوپای موفق با احتمال شکست پایین با استفاده از تجربیات افراد موفق
 • بسترسازی جهت توسعه و تجاری سازی ایده های نو مبتنی بر تولید محصولات در حوزه فناوریهای نوین
 • کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق ترویج و توسعه کارآفرینی
 • توزیع مجدد ثروت در چرخه اقتصادی