دانش آموز عزیز:

پس از تکمیل فرم زیر نسبت به بارگذاری مدارک  در منو خدمات اقدام نموده و سپس درخواست [صدور کارت هوشمند]خود را ثبت نمایید.

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD