***

مدارک تکمیلی ثبت نام

  • ***عکس با زمینه سفید با کیفیت ۳۰۰dpi جهت صدور کارت عضویت
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    در صورت داشتن گواهینامه های آموزشی و کسب مقام در مسابقات استانی و کشوری
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .