ساختار آموزشی

سیستم آموزش نوین مرکز نوآوری دانش آموزی خلاقیت برتر همگام با برخی کشورهای پیشرفته دنیا مانند ژاپن اقدام به تولید محصولات کمک آموزشی نموده است.این محصولات طوری طراحی گریده اند که دانش آموزان با یادگیری هر کدام از  مباحث ارائه شده قادر خواهند بود سازه های خود را به طور کامل طراحی کرده و خروجی را مشاهده نمایند ، این روش یادگیری که (STEM) نام دارد در ثبت سریع اطلاعات در ذهن بسیار مؤثر می باشد ،روش (STEM) با توجه به زود بازده بودن و کاربردی بودن آن موجب علاقه مند شدن دانش آموز به رشته هایی مثل رباتیک ،دریایی،برنامه نویسی، هوافضا و… میشود.

دپارتمان آموزشی

امروزه شاهدیم در بسیاری از مجموعه های آموزشی غالبا به دلیل ضعف مالی مجموعه چندین بخش مختلف را در حوزه آموزش تعریف کرده اند و ساختار خود را به مغازه هایی بدل کرده اند که هر جنسی را به فروش میرسانند.  مهمترین مبحثی که به نمایندگان محترم نیز اکیدا توصیه می گردد آن است که مجموعه خود را به فروشگاه تبدیل نکنند. اگر چه شاید متقاضیان یا مردم در شما احساس تامین را ایجاد کنند ولی افرادی که در کار و بالاخص امور مدیریتی توانمند و کارآزموده هستند می دانند که این امر از وضع ضعیف اقتصادی شما نشأت گرفته و چون در یک حوزه توان اقتصادی ندارید به چند کار هم زمان دست زده اید. در غیر اینصورت اگر واقعا درآموزش و علم رباتیک پتانسیل خوبی داشته باشید فرصت و فضای کارآنقدر هست که تمام نخواهد شد و روز به روز نیز دانش آموز علاقه مند به رباتیک بیشتر می شود. پس دپارتمان آموزشی خود را تخصصی نموده و از پرداختن به حاشیه ها برکنار باشید.

سطح بندی آموزشی

یکی از مهمترین مسئله هایی که در تمام سیستم های آموزشی به عنوان نقص و ایراد با آن مواجهیم هم درک نبودن دانش آموختگان یک کلاس از منظر سطح علمی، هوش و فهم است. به طوری که شاهد آن هستیم که بسیاری از دانش آموزان یک کلاس بدلیل گیرایی و یا آگاهی بالاتر از سطح کلاس غالبا بهره زیادی از حرفهای معلم نداشته و غالب حرفهایی که می شنوند تکراری است و کلاس را خسته کننده می بینند و بالعکس برخی دانش آموزان بدلیل گیرایی پایین تر مسئله ای را در که کلاس متوجه نشده اند و از اینکه آن را بپرسند مورد تمسخر همکلاسی های خود قرار بگیرند از سوال کردن امتناع ورزیده و بدون آنکه مسائل را بفهمند پشت سر هم آنها را از دست می دهند. صاحبنظران راهکارهای مختلفی را برای این امر در نظر گرفته اند.

رایج ترین شیوه آنست که دانش آموزان را سطح بندی کرده و قوی ها را در یک کلاس و ضعیف تر ها را در کَلاس دیگر می گذارند.

َ

روانشناسی آموزشی

بسیاری از متخصصین و مهندسین فعال در حوزه آموزش مشکلات اساسی در تفهیم مطالب به جامعه هدف خود دارند. یکی از مهمترین مسائلی که می بایست در نگارش جزوات آموزشی و نیز طراحی یک سیستم آموزشی مورد دقت نظر مؤلف و طراح قرار گیرد درک سنی، عقلی و شعوری جامعه هدف است. مطمئنا یک شخص ۶ ساله با شخص ۱۲ ساله تفاوتهای فکری و عقلی فراوان دارد  این مسئله ما را وادار می سازد تا با مقوله ای به نام روانشناسی آموزشی مواجه گردیم. بدین معنا که می بایست هر مسئله و بحثی را متناسب با سن و فهم جامعه هدف مطرح نموده و از هر سنی انتظار خاص خود را داشت  سیستم آموزشی خلاقیت برتر با در نظر گرفتن این مسئله و پیاده سازی آن در جز جزء برنامه های آموزشی خود همواره در آموزش ابتدا خود را جای آن شخص قرار داده و مطالب طراحی شده به عنوان تست و نمونه در اختیار حدود ۱۰۰ نفر از افراد جامعه هدف قرار می گیرد. در صورتی که بیش از ۹۵ درصد افراد مسئله را درک نموده باشند این مطلب به عنوان مطلب برگزیده انتخاب خواهد شد و در غیر اینصورت برای بازنگری به واحد مربوطه ارجاع داده می شود.

آموزش مرحله ای

در ساختار آموزشی می بایست به یک اصل مهم توجه اساسی داشت و آن هم مرحله به مرحله بودن آموزش است. بدین معنا که در بازگو نمودن یک مسئله تمام اجزای مسئله جز نکته مد نظر شناخته شده باشد. با ارائه مثالی بحث را بازتر می نماییم.در بسیاری از کتب برای کودکان می بینیم وقتی می خواهند شکلی را به کودک معرفی نمایند عکسی را ارائه کرده و از کودک می خواهند که دایره ها را مشخص نمایند. حال در صورتی که در آن صفحه اشکالی وجود دارد که دانش آموز آنها را نمی شناسد.بهترین نمونه از آموزش مرحله ای کتاب سال اول دبستان است. زمانی که حرفی را می آموختیم حرفهای دیگر به کار رفته را در بخشهای قبلی آموخته بودیم. سیستم آموزشی خلاقیت برتر همواره بر این اصل آموزشهای خود را پایدار ساخته و باعث گردیده تا دانش آموخته در هر بحثی تنها با یک مجهول ( قطعه الکترونیکی، ساختار مکانیکی و یا برنامه نویسی ) مواجه باشد تا با درک کامل و ساده آن مجهول به شناخت مجهولات بعدی رفته و بتواند آنها را حل و فصل نماید.

نظارت آموزشی

همواره آموزش در هر ساختاری نیازمند نظارت و ارزیابی بوده است. ساختار آموزشی درخلاقیت برتر همانند تمامی ساختار های دیگر شامل معلم و شاگرد است. با یک تفاوت اساسی می توان سیستم متمایزی را ارائه نمود. نظارت آموزشی بهترین راهکار برای کاهش انحرافات در سیستم است. این نظارت غالبا در دو سطح عمومی و تخصصی اعمال می گردد.

نظارت آموزشی در سطح عمومی از سوی مرکز صورت می پذیرد.

۱-  برگزاری آزمون تدریس به صورت اینترنتی  از مدرسین منتخب نمایندگان

۲-  بررسی پارامترهای خروجی شخص مدرس نظارت آموزشی در سطح تخصصی از سوی شخص نماینده صورت می پذیرد.

۱-  منظم و مرتب بودن شخص مدرس

۲-  ایجاد روابط پر محبت و انرژی با دانش آموزان

۳-  تخصص فنی و علمی لازم

۴-  مطالعه موارد آموزشی ارسالی از سوی مرکز

۵-  آشنایی مدرس با اصول کلاس داری و روانشناسی آموزشی مطمئنا آشنایی نماینده با این اصول و آموزش و تعلیم آن به مدرس می تواند در ارتقای کیفی کار بسیار موثر باشد. ضمناً نظارت آموزشی مرکز امری است که در صورت تمایل شخص نماینده صورت می پذیرد.