بنیاد حامیان دانش آموزان جمپا 

طرح ملی استعدادیابی شهر ها و روستاهای کشور

خدمات مرکز نوآوری و شتابدهی دانش آموزی خلاقیت برتر طرحی عدالت محور بوده و می خواهد زمینه را برای شکوفایی استعدادها و رشد توانایی های صاحبان استعدادهای برتر در تمامی نقاط کشور (و نه فقط دانش آموزان خانواده های متمکّن و ساکن در مناطق برخوردار و شهری) فراهم آورد، چرا که استعداد، موهبتی نیست که تنها به قشر و طبقه‌ی خاصی عطا شده باشد. در این طرح تلاش خواهد شد تا هدایت و حمایت از صاحبان استعدادهای برتر به گونه‌ای صورت گیرد که محدودیت ها و محرومیت های محیطی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی مانع رشد قابلیت ها و استعدادهای دانش‌آموزان نشود.در همین راستا خلاقیت برتر اقدام به راه اندازی بیاد حامیان نموده است تا با کمک خیر خواهانه شما به دانش آموزان دارای توانمندی و استعداد کمک گردد .

  • اختیاری
  • اختیاری
  • ۰ تومان